Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

​Modtag vores nyhedsbreve, der bl.a. vil afspejle de nyheder, som denne nyhedssektion kommer til at byde på. Målsætningen er, at vi sender nyheder ud 3 til 4 gange om året.

Viden om farligt gods

Mange er blevet stoppet ved stikprøver, af deres fragtfirmaer eller i lufthavnen hvis de ikke har anvendt godkendte emballager til farligt gods produkter. Hvis emballagen ikke er korrekt godkendt er der en risiko for lækage, hvilket kan indebære høje erstatningskrav.

Forestil dig at din virksomhed skulle erstatte nedstyrtningen af et fragtfly fordi dit gods ikke var korrekt emballeret!?

Fire internationale regelsæt for farlig gods transport

Der findes fire internationale regelsæt for transport af farligt gods:

 • ADR (vejtransport)
 • ICAO/IATA (lufttransport)
 • IMDG (søtransport)
 • RID (banetransport)

Disse regelsæt følger FN´s anbefalinger på området for klassificering, mærkning og emballage. De fire regelsæt omfatter, ved sine ni fareklasser, lidt over tre tusinde stoffer med hver sit nummer - det såkaldte UN (United Nations) nummer.

Som producent, importør eller eksportør og dermed emballage- og transportbruger, behøver man selvfølgelig også kendskab til de nationale regler i det land, til hvilket man sender godset.

FARUSA har produceret standard- og skræddersyede kasser til farligt gods i over 25 år.

Vi er de eneste i Danmark som har fået vores emballager UN 4GV godkendt for farligt gods.

Den nye 4GV-kasse

Det betyder, at du nu kan sende farligt gods lovligt uden først at skulle lave den obligatoriske afprøvning, hvor indholdet afprøves sammen med den typegodkendte 4G-emballage.

Emballagen findes i mange standardstørrelser som alle leveres med plasticpose men den kan også skræddersyes. På billedet er vist et krydsindlæg af pap. Dette er ikke længere nødvendigt at anvende.

4GV-Mærkningen

4GV-Mærkningen på billedet nederst til højre lyder:

4GV/X96/S/02

DK/ETI-01008

​​

 • UN - United Nations packaging symbol.​
 • 4GV - 4 betyder at det er en kasse. G at den er af massiv pap eller bølgepap og V'et betyder at den allerede er afprøvet med et indvendigt produkt.​​
 • X96 - betyder at denne kasses samlede vægt (TARA vægten) højest må være 96 kg.​
 • S - betyder 'solid' dvs. fast stof.​
 • 02 - er produktionsåret.​
 • DK - er landet hvori den er produceret.​
 • ETI - betyder at det er DTI Emballage & Transport som har typeprøvet og typegodkendt emballagen og nummeret er typegodkendelsens nummer. Farusa emballage er i dette tilfælde producenten af emballagen.

​Alle industriprodukter som ud fra farlighedsbegrebet og ud fra listen fra UN kan klassificeres med et UN-nummer, skal have en UN godkendt emballage. FN's anbefalinger for emballager, omfatter kolli (emballage med indhold) med nettovægt op til 400 kg og volumen til og med 1.000 liter.

Alle emballager skal være forsynet med mærkninger, som er anbragt på et sted og i en størrelse, der passer til emballagen, således at de er permanente og letlæselige.

Der findes flere kursusudbydere i farligt gods, bl.a. Dangerous Goods Management i Kastrup og Billund. Kontakt os gerne hvis du er i tvivl om regler eller pakning.