Alle andre brancher end ovennævnte:

  • Eksempelvis grossister, forsvaret, plastproduktion, metalproduktion, farligt gods-kunder (transport) eller i princippet hvad som helst.