Denne branche er primært kendetegnet ved:

  • Produktion og handel med maskiner – både mekaniske og elektronisk styret – og ofte store eller i mellemstørrelsen.

  • Meget forskelligartede maskinprodukter – både store og små, bl.a. vindmøller, robotter og maskindele, men også store elektriske produkter, såsom større eltavler m.m.