EMBALLAGE TIL farligt gods kræver,  at man har tænkt på alt.

Så det har vi gjort.

Et af vores store fokusområder er farligt gods emballage. Vi har stor erfaring med denne transporttype – og ikke mindst hvilke ting man skal være opmærksom på.
Der kan hurtigt opstå problemer, hvis man ikke benytter sig af godkendt emballage, når man transporterer farligt gods. Eksempelvis i forbindelse med stikprøver af fragtfirmaerne eller ved kontrol i lufthavnen. Der kan også være risiko for lækage – og erstatningskrav som følge heraf. Desuden er det vigtigt med korrekt mærkning af produkterne i forbindelse med emballage til farligt gods.
A
Farusa tilbyder godkendte løsninger, der effektivt sørger for sikker transport af farligt gods:
  • Specialudviklede farligt gods-kasser: Vi producerer UN 4G og UN 4GV-kasser i bølgepap. UN 4G-kassen er testet til en given vægt – dog skal der til flydende produkter foretages en selektiv test sammen med dit produkt (dette foregår hos Teknologisk Institut). UN 4GV-kassen er godkendt til næsten alle typer farligt gods og kræver ikke den selektive test.
  • Vermiculite: Dette er den mest alsidige væske-absorber. Det er en ekspanderet sten, der sikrer alle flydende farligt gods produkter – inkl. brandfarlige produkter. Vermiculite absorberer optil 2,5 gange sin egen vægt. 1 pose vejer ca. 8 kg, så den kan dermed opsuge optil 20 liter væske.
  • Alfob: Et effektivt væskeabsorberende produkt, der opsuger 100 % af sin egen vægt. Anvendes til farligt gods som ikke er brandfarligt. Kan også benyttes til opsugning af olier etc. i din produktion. Dette er en bestillingsvare.
  • Etiketter: Vi har etiketter med alle advarselssymboler og alle typer af fareklassesymboler i forbindelse med farligt gods emballage.
Hvis du ønsker at vide mere om vores emballageløsninger til farligt gods, kan du kontakt os på +45 4434 0999 eller på emballage@farusa.dk. Vi kan mødes digitalt eller fysisk, alt efter hvad der passer dig bedst.
Læs mere om alle vores innovative emballageløsninger nedenfor.

Farligt gods-kasser

Vi producerer rigtigt mange farligt gods-kasser i bølgepap, kendt som UN 4G og UN 4GV. Vi har et stort sortiment af farligt gods-kasser på lager i alle mulige størrelser og med mange forskellige vægtgrænser. Hvis du ikke kan finde en kasse, som passer dig, så producerer vi gerne den helt rigtige størrelse til dig og dit produkt – indenfor rammerne af vores typegodkendelse.

Viden om farligt gods, finder du udvidet information nedenunder

Etiketter

En god emballage er også korrekt mærket. Vi lagerfører etiketter med alle advarselssymboler samt alle typer af fareklasse-etiketter, der skal anvendes til forsendelse af farligt gods. Fås i ruller á 250 stk.

Vermiculite

​Vermiculite er en ekspanderet sten, der anvendes til sikring af forsendelser af alle farligt gods-produkter, inkl. brandfarlige produkter. Vermiculite absorberer 2,5 gange sin egen vægt.

1 pose Vermiculite, som vejer ca. 8 kg, opsuger altså ca. 20 liter væske. Lagerføres!


Alfob

​Alfob er et særdeles effektivt væskeabsorberende produkt, som opsuger 100% sin egen vægt. Den bruges til farligt gods-forsendelser samt til opsugning af olier m.m. i din produktion.

Alfob er fremstillet af cellulosefibre og må derfor ikke anvendes til forsendelse af brandfarlige produkter. Sælges kun i hele paller!

Viden om farligt gods
Mange er blevet stoppet ved stikprøver, af deres fragtfirmaer eller i lufthavnen hvis de ikke har anvendt godkendte emballager til farligt gods produkter. Hvis emballagen ikke er korrekt godkendt, er der en risiko for lækage, hvilket kan indebære høje erstatningskrav.
Forestil dig at din virksomhed skulle erstatte nedstyrtningen af et fragtfly fordi dit gods ikke var korrekt emballeret!
Der findes fire internationale regelsæt for transport af farligt gods:
• ADR (vejtransport)
• ICAO/IATA (lufttransport)
• IMDG (søtransport)
• RID (banetransport)
Disse regelsæt følger FN´s anbefalinger på området for klassificering, mærkning og emballage. De fire regelsæt omfatter, ved sine ni fareklasser, lidt over tre tusinde stoffer med hver sit nummer - det såkaldte UN (United Nations) nummer.
Som producent, importør eller eksportør og dermed emballage- og transportbruger, behøver man selvfølgelig også kendskab til de nationale regler i det land, til hvilket man sender godset.
FARUSA har produceret standard- og skræddersyede kasser til farligt gods i over 25 år.
Vi er de eneste i Danmark som har fået vores emballager UN 4GV godkendt for farligt gods.
Den nye 4GV-kasse
Det betyder, at du nu kan sende farligt gods lovligt uden først at skulle lave den obligatoriske SELEKTIVE TEST, hvor dit produkt afprøves sammen med den typegodkendte 4G-emballage.
Emballagen findes i mange standardstørrelser som alle leveres med plasticpose, men den kan også skræddersyes.
4GV-Mærkningen
4GV-Mærkningen på billede lyder:
4GV/X34/S/20 DK/ETI-01008
• UN – United Nations packaging symbol.
• 4GV – 4 betyder at det er en kasse. G at den er af massiv pap eller bølgepap og V’et betyder at den allerede er afprøvet med et indvendigt produkt.
• X34 – betyder at denne kasses samlede vægt (Brutto vægten) højest må være 34 kg., dog må produkt vægten (Tara vægten) ikke overstige 9 kg.
• S – betyder ’solid’ dvs. fast stof.
• 20 – er produktionsåret.
• DK – er landet hvori den er produceret.
• ETI – betyder at det er Teknologisk Institut – Emballage & Transport som har typeprøvet og typegodkendt emballagen og nummeret er typegodkendelsens nummer. Farusa emballage er naturligvis producenten af emballagen.
På billedet ses en kasse som er godkendt til både 4GV og 4G i henhold til de forskellige emballagegrupper.
Alle industriprodukter som ud fra farlighedsbegrebet og ud fra listen fra UN kan klassificeres med et UN-nummer, skal have en UN godkendt emballage. FN's anbefalinger for emballager, omfatter kolli (emballage med indhold) med nettovægt op til 400 kg
Alle emballager skal være forsynet med mærkninger, som er anbragt på et sted og i en størrelse, der passer til emballagen, så de er permanente og letlæselige.
Der findes flere kursusudbydere i farligt gods, bl.a. Dangerous Goods Management i Kastrup og Billund. Kontakt os gerne hvis du er i tvivl om regler eller pakning.